LETS Sint-Niklaas

LETS Sint-Niklaas

Hier kan je lezen hoe en wanneer LETS Sint-Niklaas opgericht werd.

Geschiedenis

Op 11 januari 2010 kwamen enkele enthousiaste mensen samen om de start van LETS Sint-Niklaas voor te bereiden. Een aantal van hen waren al een paar jaar lid bij LETS Durme (in Lokeren). De tijd was rijp om ook in Sint-Niklaas een groep op te richten.
Amper 2 weken later hakten ze al een paar knopen door: In Sint-Niklaas wordt de waardeereenheid ‘stafkes’, een verwijzing naar de staf van Sinterklaas.

Tegelijkertijd was er beweging vanuit het sociaal beleid van de stad Sint-Niklaas.
ODICE, CAW Waasland, vzw Westerbuurt Herleeft, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen (nu SAAMO), vzw Welzijnsschakels Sint-Niklaas, VLOS vzw en stad Sint-Niklaas kregen projectsubsidies van “Managers van Diversiteit” om voor twee jaar een halftijdse LETScoördinator aan te werven.
Bedoeling is om kansengroepen te stimuleren om te letsen.

Er werd vanuit deze twee partijen beslist om de handen in elkaar te slaan en in Sint-Niklaas één bruisende LETS groep op te richten. De trekkende vrijwilligers zetelen in de kerngroep. Deze kern houdt zich bezig met de werking van de LETS groep. Daarnaast is er de stuurgroep. Die bestaat uit een aantal trekkende vrijwilligers én de projecthouders.
De stuurgroep zorgt ervoor dat er voldaan wordt aan de voorwaarden van de subsidie. Isabel Bombeke werd aangeworven als coördinator. Patrick Pede is als vrijwilliger zowel voorzitter van de stuurgroep als van de kerngroep.

De eerste twee jaar werden middelen vanuit Managers van Diversiteit ingezet voor deze LETSgroep.
Ondertussen was gebleken dat een LETSgroep die zo inclusief werkt, niet op vrijwilligers alleen kan draaien. Er is iemand nodig die beschikbaar is voor mensen in armoede. Die hebben nl. andere vragen en ook andere noden dan de andere LETSers. Het is goed dat er iemand is die een neutrale rol kan opnemen. Een professionele mensenwerker dus. Isabel Bombeke kon aan de slag blijven dankzij de steun van stad Sint-Niklaas, Provincie Oost-Vlaanderen en Solied vzw. Het werkgeverschap werd opgenomen door CAW Waasland.

De inzet van middelen situeert zich ook in een aantal sociaal belangrijke projecten:

  • VDAB-project: LETS als methodiek in het traject Werk en Welzijn van VDAB (onder impuls van LETS Vlaanderen vzw, met de steun van de POD MI.)
  • Samen inburgeren: een Sint-Niklazenaar vormt gedurende 6 à 9 maand een duo met een nieuwkomer. Zo geraakt deze nieuwkomer sneller ingeburgerd in de stad. Dit is een project ism Solied vzw, met de steun van Managers van Diversiteit.

Vanwege bezuinigingen door overheden op allerlei vlakken, bleek het in 2014 niet langer mogelijk om nog voldoende middelen te vinden om een werknemer voor LETS Sint-Niklaas te behouden. Vanaf juli 2014 werd LETS Sint-Niklaas een volledige VRIJWILLIGERSvereniging.

Heden

logo_sint-niklaas_stad_rgb

We ontvingen daarna en nog steeds wel financiële ondersteuning van

Ook Solied vzw blijft mee zoeken naar bijkomende middelen en mogelijkheden.

LETS Sint-Niklaas heeft ook ideologische banden met Transitie Sint-Niklaas. Vanuit ecologisch standpunt helpt LETSen mee tot het verkleinen van je ecologische voetafdruk. Daarom organiseren we samen met Transitie Sint-Niklaas en Solied vzw enkele Repair Cafés en Geefpleinen per jaar.

Wist je trouwens dat bijna alle vrijwilligers van het Boekenruilrek LETSers zijn? Op zondagochtend kan je in de hoofdbib, H. Heymanplein, boeken ruilen!

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: